REFORME URGENTE NECESARE ÎN SPITALELE DE PSIHIATRIE DIN ROMÂNIA – UN NOU RAPORT AMNESTY DAT PUBLICITÃÞII ÎN BRUXELLES

(Bruxelles 4 mai, 2004) Într-un raport dat publicitãþii în Bruxelles la doar câteva zile dupã extinderea istoricã a Uniunii Europene, Amnesty International aduce în centrul atenþiei problemele existente în spitalele de psihiatrie din România, candidatã la urmãtorul val al extinderii UE.

În special, Amnesty International solicitã UE sã asigure ca fondurile de pre-aderare acordate României sã fie implementate în aºa fel încât sã fie garantat respectul deplin al drepturilor persoanelor cu probleme de sãnãtate mintalã sau cu dizabilitãþi intelectuale.

Documentul organizaþiei Amnesty International, „Memorandum adresat guvernului român cu privire la persoanele internate în secþii ºi spitale de psihiatrie”, bazat pe cercetãri de teren din România, aratã cum persoanele din spitalele de psihiatrie din România suferã de un numãr larg de violãri ale drepturilor omului ºi sunt þinute în condiþii deplorabile.

Amnesty International considerã cã recentele decese tragice ale celor 18 pacienþi din spitalul de psihiatrie din Poiana Mare, datorate – conform relatãrilor – mai ales subnutriþiei ºi hipotermiei, nu reprezintã o excepþie în cadrul sistemului românesc de servicii de sãnãtate mintalã.

În special, Amnesty International a ajuns la concluzia cã practicile curente din România de internare a persoanelor pentru tratament psihiatric nevoluntar, sau internarea persoanelor în spitale pe motive nemedicale, echivaleazã cu detenþia arbitrarã ºi cu refuzul dreptului la un proces echitabil.

„Apelãm astãzi la guvernul român sã acþioneze cu cea mai mare urgenþã în vederea protejãrii vieþii, demnitãþii ºi bunã-stãrii tuturor pacienþilor ºi rezidenþilor din spitalele de psihiatrie din întreaga þarã ºi cerem guvernului sã iniþieze o reformã cuprinzãtoare ºi efectivã a serviciilor de sãnãtate mintalã”, a declarat Irene Khan, Secretar General al organizaþiei Amnesty International.

„În acelaºi timp cerem Uniunii Europene sã asigure ca resursele care ar fi puse la dispoziþia României, ca stat în curs de aderare, pentru îmbunãtãþirea serviciilor de sãnãtate mintalã, sã fie utilizate cu respectarea deplinã a drepturilor persoanelor cu probleme de sãnãtate mintalã sau cu dizabilitãþi intelectuale, inclusiv a dreptului lor de a fi tratate ºi îngrijite, pe cât posibil, în comunitatea în care acestea trãiesc.”

În ce priveºte procesul iniþiat de UE în vederea reducerii numãrului copiilor instituþionalizaþi din România, organizaþia Amnesty International a subliniat cã UE nu a reuºit aparent sã ia în consideraþie numãrul mare al tinerilor adulþi din instituþiile închise, care au ajuns în cele din urmã sã fie transferaþi în mod neadecvat în spitale de psihiatrie unde aceºtia ar putea sã lâncezeascã pânã la sfârºitul vieþii lor.

De fapt, UE este în curs de finanþare a unui program de reintegrare în comunitate a persoanelor cu dizabilitãþi mintalã din România, care acum se aflã în unitãþi sub controlul Autoritãþii Naþionale a Persoanelor cu Handicap. UE trebuie de aceea sã asigure ca toate persoanele plasate în mod neadecvat în spitale de psihiatrie sã fie incluse în acest program de dezinstituþionalizare, astfel încât sã nu mai fie uitate ºi pentru a doua oarã.

Memorandum adresat guvernului cu privire la tratamentul persoanelor internate în secţii şi spitale de psihiatrie:

  1. Cover/title page
  2. Summary
  3. Full text

Pentru alte comentarii/informaþii ºi interviuri contactaþi:
Amnesty International EU Office (Brussels):
Tel: 32-2-5021499
Fax: 32-2-5025686
Email:
[email protected]