Press Breakfast on 23 June 2009 ahead of Swedish EU Presidency

Amnesty International cordially invites you to a Press Breakfast: 
 
How the Swedish EU Presidency is uniquely placed to effect change on human rights 

23 June 2009 at 10.30
When:         23 June 2009 at 10.30
Where:        Résidence Palace, Rue de la Loi 155, 1040 Brussels 
Metro: Schuman

Speakers: 
Lise Bergh, Director, Amnesty International Sweden
Nicolas Beger, Director, Amnesty International EU Office


When the last Swedish Presidency came to a close in 2001, Sweden had made a considerable impact on the European Union’s broader human rights agenda. Consequently there are high hopes for marked improvements with regards to human rights for this upcoming Swedish Presidency. The agenda for the six month Swedish Presidency contains several issues that are essential to move forward the human rights situation both within Europe and beyond its borders. Amnesty International is now looking to Sweden for renewed leadership and decisive action.


In light of this, Amnesty International invites you to attend a press breakfast where it will present its specific recommendations to the Swedish Presidency on a range of pressing human rights issues on which Sweden is uniquely placed to effect change.

Amnesty International will formally present its recommendations to the Swedish Ambassador to the EU Christian Danielsson.

Please note space is limited, confirm your participation to:
Victoria Russell tel: + 32 (0)2 548 2773
[email protected]

Amnesty International bjuder in till presskonferens:

Det svenska ordförandeskapets unika möjlighet att kunna påverka mänskliga rättigheter

 

23 juni 2009 kl 10.30
Var:  Résidence Palace, Rue de la Loi 155, 1040 Brussels 
Metro: Schuman

Talare:
Lise Bergh, generalsekreterare, Amnesty International Sverige
Nicolas Beger, Director, Amnesty International EU Office

När det förra svenska ordförandeskapet avslutades 2001, hade Sverige lyckats åstadkomma västentliga bidrag till EU:s agenda för mänskliga rättigheter. Av denna anledning är förväntningarna höga på att även det kommande ordförandeskapet ska medföra förbättringar gällande mänskliga rättigheter. På dagordningen för det svenska ordförandeskapet finns flera viktiga frågor som kan flytta fram positionerna för de mänskliga rättigheterna både inom EU och utanför dess gränser. Amnesty International förväntar sig ett gott och handlingskraftigt svenskt ledarskap.


Amnesty International bjuder in till en presskonferens för att presentera ett antal rekommendationer till det svenska ordförandeskapet gällande viktiga frågor som Amnesty anser att Sverige har en unik möjlighet att kunna genomföra under de närmaste sex månaderna.


Amnesty International kommer även personligen överlämna rekommendationerna till den svenske EU-ambassadören, Christian Danielsson.


Antalet platser är begränsat på presskonferensen, anmäl deltagande till:
Victoria Russell tel: + 32 (0)2 548 2773
[email protected]